ua en

В Чернігівському національному технологічному університеті працюють 5 спеціалізованих вчених рад:


Шифр
Перелік спеціальностей, за якими проводяться захисти дисертацій Голова, заступник голови, вчений секретар
Право прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук
Д 79.051.01 08.00.04 - «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» 08.00.05 - «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради Д 79.051.01
Голова – д.е.н., професор
Бутко Микола Петрович
Заступник голови – д.е.н., професор Ільчук Валерій Петрович
Вчений секретар – к.е.н., доцент
Соломаха Ірина Володимирівна
тел. 0462-665163
Д 79.051.04 08.00.03 - «Економіка та управління національним господарством» 08.00.08 - «Гроші, фінанси і кредит»

Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради Д 79.051.04
Голова – д.е.н., професор Маргасова Вікторія Геннадіївна
Заступник голови – д.е.н., професор Забаштанський Максим Миколайович
Вчений секретар – д.е.н., професор Виговська Валентина Вікторівна
тел. 0462-665219
Право прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук
К 7 9 .051.02 05.03.01 - «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти» »

Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради К 79.051.02
Голова – д.т.н., професор 
Кальченко Віталій Іванович
Заступник голови – д.т.н., професор Федориненко Дмитро Юрійович
Вчений секретар – к.т.н., доцент Єрошенко Андрій Михайлович 
тел. 0462-665145
К 79.051.03 05.09.03 - «Електротехнічні комплекси і системи» 05.13.06 – «Інформаційні технології»

Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради К 79.051.03
Голова – д.н.т., професор Казимир Володимир Вікторович;
Заступник голови – д.т.н., проф. Скоробогатова Валентина Іванівна
Вчений секретар – к.т.н., доцент Войтенко Володимир Павлович
тел. 0462-665195
К 79.051.05 25.00.02 - «Механізми державного управління»

Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради К 79.051.05
Голова – д.н.д.у., професор
Олійченко Ігор Михайлович
Заступник голови – д.н.д.у., Вдовенко Станіслав Михайлович
Вчений секретар – к.н.держ.упр., доцент Петрик Олена Леонідівна
тел. 0462-665160

22 липня 2015 року в Міністерстві юстиції України зареєстровано наказ Міністерства освіти і науки України «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів» від 14 липня 2015 р. №758.

Цим документом Міністерство освіти і науки України відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» та з метою ознайомлення наукової громадськості з доробком здобувачів наукових ступенів та відгуками офіційних опонентів, призначених для розгляду дисертацій, зобов’язує спеціалізовану вчену раду оприлюднювати в режимі читання електронні версії дисертацій (крім таких, що містять державну таємницю або інформацію для службового користування) та відгуки офіційних опонентів не пізніше як за 10 календарних днів до дати захисту, автореферат дисертації не пізніше як за 30 календарних днів до дати захисту на офіційному веб-сайті ВНЗ/наукової установи, де відбуватиметься захист.

Ці матеріали мають бути у відкритому доступі протягом трьох місяців з дати видачі диплома доктора філософії або доктора наук.

Положення про функціонування спеціалізованих вчених рад в ЧНТУ

Терміни повноважень спеціалізованих вчених рад

Шифр
спеціалізованої
вченої ради
Термін повноважень Наказ МОН України
Д 79.051.01 11.07.2017р. - 31.12.2019р. Наказ МОН №996 від 11.07.2017р.
Д 79.051.04 24.05.2018р. – 31.12.2020р. Наказ МОН №527 від 24.05.2018р.
К 79.051.02 11.07.2017р. - 31.12.2019р. Наказ МОН №996 від 11.07.2017р. 
К 79.051.03 24.10.2017р. – 24.10.2020р. Наказ МОН №1413 від 24.10.2017р.
К 79.051.05 15.11.2019 р. - 30.12.2020 р. Наказ МОН №1528 від 15.11.2019 р.
ОГОЛОШЕННЯ