ua en
Назва конференції Організатор заходу/ Місце та дата проведення Дедлайн подачі тез Вартість  
Міжнародна науково-практична конференція «Фінансова політика: теоретичні та практичні аспекти юридичної науки», яка відбудеться
25 березня 2020 року
Університет державної фіскальної служби України,
Навчально-науковий інститут права,
25 березня 2020 року  
до 10 березня 2020р 250 грн. Інформ. лист
VІІ Всеукраїнський  науково-практичний  симпозіум: «Студентські наукові дискусії поза форматом» Приватний ВНЗ
Університет Короля Данила
10 квітня 2020 р.
до 10 березня 2020 р. 100 грн Інформ. лист
 Молодіжна
наукова конференція
«Суспільство, довкілля і зміна клімату»
Національний університет
Києво-Могилянська Академія
Факультет природничих наук
Кафедра екології 3-4 квітня 2020 р.
 до 15 березня 2020 р.
Увага!!! Для подачі заявки на участь у конференції просимо Вас до 5 березня 2020 р. заповнити та надіслати електронну форму за посиланням:
https://forms.gle/YB8p6msxFrhyR7yj6
150 грн. Інформ. лист
19 Міжнародна науково-технічна конференція  «Приладобудування: стан і перспективи» Національний  технічний університет України 
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського ”,
13-14 травня 2020 р.
до 20 березня 2020 240 грн. Інформ. лист
ІV Всеукраїнський  науково-практичний симпозіум: «Концептуальні проблеми розвитку сучасної гуманітарної та прикладної науки» Приватний ВНЗ
Університет Короля Данила
15 травня 2020 р.
до 15 квітня 2020 р. 100 грн. Інформ. лист
Міжнародна науково-методична інтернет-конференція
«Проблеми та шляхи реалізації компетентнісного підходу в сучасній освіті»
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна,
14-15 травня 2020 року
до 14 квітня 2020 р. 150 грн.,
250 грн.
Інформ. лист
ХІІІ Всеукраїнська студентська
наукова конференція
«Активізація інвестиційних процесів в контексті їх впливу на  конкурентоспроможний
розвиток держави»
Чернівецький національний  університет ім. Ю. Федьковича,
кафедра публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва 28 квітня 2020 р.
до 21 квітня
2020
100 грн. Інформ. лист
ІІ-Всеукраїнська науково-методична конференція «Забезпечення якості вищої освіти». Одеська національна академія харчових технологій,
08-10 квітня 2020 р.
до 23 березня 2020 року безкоштовно Інформ. лист
XХ Международная научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
«Исследования и разработки в области машиностроения, энергетики и управления»
«Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого»
23-24 апреля 2020 г.
до 3 апреля 2020 г. зарегистрироваться на сайте конференции http://conf.gstu.by безкоштовно Інформ. лист
ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Сучасні гроші, банківські послуги та фінансові інновації в цифровій економіці» ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», кафедра банківської справи, Банківський клуб КНЕУ 23 березня 2020 року До 23.03.2020 безкоштовно Інформ. лист
ХХV Міжнародна науково-методична конференція «Управління якістю підготовки фахівців» Одеська державна академія будівництва та архітектури,
24 квітня 2020 року
До 15 березня 35 грн. за стор. Інформ. лист
Міжнародна науково-практична конференція “Економіка, фінанси, облік та право: аналіз тенденцій та перспектив розвитку” 5 березня 2020 року, м. Полтава до 5 березня 2020 року (включно) 120 грн. Інформ. лист
XХІІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених
„Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук
у дослідженнях молодих учених»
Черкаський національний університет
імені Богдана Хмельницького,
23-24 квітня 2020
до 15 березня 2020 року 60 грн. Інформ. лист
Всеукраїнська науково-практична конференція
«Актуальні проблеми сучасної освіти: реалії та перспективи» для школярів, студентів та викладачів
Маріупольський коледж ДВНЗ «ПДТУ»,
14-15 травня 2020 року
до 15 квітня 2020 року безкоштовно Інформ. лист
Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистість студента та соціокультурне середовище університету в суспільному контексті»     18 травня 2020 р. в Інституті вищої освіти НАПН України (Київ, вулиця Бастіонна 9.) до 15 травня 2020 р. безкоштовно Інформ. лист
IV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Управління та раціональне використання земельних ресурсів в новостворених територіальних громадах: проблеми та шляхи їх вирішення» Херсонський державний аграрний університет»,
04-05 березня 2020 року
01 березня 2020 року (включно) безкоштовно Інформ. лист
VІ Всеукраїнська студентська науково-методична конференція з міжнародною участю  «Неолімпійський спорт: історія, проблеми, управління та система підготовки спортсменів» Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту,
3 квітня 2020 року  
до
20 березня 2020 року
Безкоштовно Інформ. лист
ІV Міжнародна
науково-практична конференція
«Фінансове регулювання зрушень в економіці України».
24 березня 2020 до 24 березня  2020 150 грн. Інформ. лист
Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи до вирощування, переробки і зберігання плодоовочевої продукції» Миколаївський національний аграрний університет,
18 – 20 березня 2020
До 10 березня 2020 безкоштовно Інформ. лист
V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Облік і оподаткування: реалії та перспективи» Навчально-науковий iнститут облiку, аналiзу та аудиту Унiверситету державноi фiскальноi служби Украiни,
1-3 квітня 2020 року
До 23 березня (включно) 2020 80 грн. – для студентів;
120 грн. – для інших учасників
Інформ. лист
ХІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «СВІТОВІ ВИМІРИ ОСВІТНІХ ТЕНДЕНЦІЙ: НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН» Міністерство освіти і науки України,
Національний авіаційний університет,
Інститут міжнародного співробітництва та освіти,
Центр міжнародної освіти
23 березня 2020 р. 100 грн. Інформ. лист
ОГОЛОШЕННЯ