ua en

План наукових конференцій ЧНТУ на 2020 рік

08-09 квітня 2020 року Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених  «Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі»
Інформаційний лист.
Програма конференції
Збірник тез
09 квітня 2020 року І Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології бізнесу, природокористування і туризму»
Інформаційний лист.
Збірник тез
23-24 квітня 2020 року Х Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Юність науки – 2020:  соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства»
Програма конференції
Збірник тез
16-17 квітня
2020 року
Міжнародна науково-практична конференція «Безпека ресурсів інформаційних систем (Information Systems Security Recources)» 
Інформаційний лист.
Збірник тез.
29-30 квітня
Х Міжнародна науково-практична конференція «КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ»
Інформаційний лист.
Посилання на сайт конференції https://conference-chernihiv-polytechnik.com/
14–15 травня
2020 року
VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів «Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина»
Інформаційний лист.
Збірник тез
Червень
2020 року
Інтернет-конференція  «Екологістика, рециклінг і поводження з відходами»
29 червня –
01 липня
2020 року
XV Міжнародна науково-практична конференція  "Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2020".
Офіційний сайт конференції  https://mods.stu.cn.ua/
Information sheet
Інформаційний лист
Информационное письмо
13-15 жовтня 2020 року ХVІ Міжнародний форум «Геосфера-2020»
27 листопада 2020 року VІ Міжнародна науково-практична конференція: «Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку»
Запрошення,
Приглашение
Invitation
Збірник тез
17  грудня 2020 року І Міжнародна науково-практична конференція «Новітні технології сучасного суспільства. НТСС-2020»
Інформація про конференцію
Інформаційний лист
22 грудня
2020 року
ІХ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів  і молодих учених  «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські,  правові та соціокультурні аспекти»
Інформація про конференцію
Програма
Збірник тез

План наукових конференцій ЧНТУ на 2019

10-11 квітня 2019 року Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених  «Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі»
Інформаційний лист.
Програма конференції
Тези конференції
17-18 квітня 2019 року Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Юність науки – 2019:  соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства»
Інформаційний лист
Тези. Частина 1
Тези. Частина 2
16–17 травня
2019 року
VІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів «Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина»
Інформаційний лист.
Програма
Тези конференції
15-16 травня 2019 року ІХ Міжнародна науково-практична конференція «КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ»
Інформаційний лист.
Програма конференції
Тези. Частина 1.
Тези. Частина 2.
Травень 2019 року Міжнародна науково-практична конференція
«Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування – Європейський досвід - Геосфера-2019»
24-26 червня 2019 року XIV міжнародну науково-практичну конференцію "Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2019"
інформація про конференцію - mods.stu.cn.ua
Information sheet
Інформаційний лист
Тези конференції
11 жовтня 2019 року ІI Міжнародна науково-практична конференція «КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА»
Програма конференції
Збірник конференції
24 жовтня 2019 року Обласна науково-практична конференція «Протидія домашньому насильству: реалії і перспективи»
Збірник тез конференції
27 листопада 2019 року V Міжнародна науково-практична конференція: «Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку»
Запрошення,
Приглашение
Invitation
Тези конференції
12 грудня 2019 року Всеукраїнська науково-практична конференція «Новітні технології сучасного суспільства» (НТСС-2019)
інформація про конференцію
Інформаційний лист,
17 грудня 2019 року Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів  і молодих учених  «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські,  правові та соціокультурні аспекти»
Інформаційний лист
ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Наукові конференції ЧНТУ

Дата проведення Конференція
12 грудня 2018 року VII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»
Інформаційний лист.
Програма
Збірник тез
5 грудня 2018 року ІV Міжнародна науково-практична конференція
«Статистичне та експертно-аналітичне забезпечення управління сталим розвитком економіки і соціальної сфери»
Інформація про конференцію
Статистичне та експертно-аналітичне забезпечення управління сталим розвитком економіки і соціальної сфери. Сучасні комп’ютерні технології аналізу даних та статистики. Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції, Чернігів, 5 грудня 2018 року. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – 134 с.
Рецензії-рекомендації на роботи учасників, які на дату проведення науково-практичного заходу не мали наукового ступеню.
Листопад 2018 року I міжнародна науково-практична конференція
«Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства»
Програма
Збірник тез
12 грудня 2018
Всеукраїнська науково-практична конференція «Новітні технології сучасного суспільства» (НТСС-2018)
Детальніше
27 листопада 2018 року IV Міжнародна науково-практична конференція: «Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку»
Запрошення,
Приглашение
Invitation
Збірник тез
25 – 29 червня 2018 року ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС ’2018»
Програма
Тези доповідей
10-12 травня 2018 року VІІІ міжнародна науково-практична конференція
«Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем»
Інформаційний лист
Програма
Тези. Частина 1
Тези. Частина 2
18 травня 2018 року Всеукраїнська науково-практична конференція «Вільне програмне забезпечення в освіті, науці, бізнесі».
29-30 травня 2018 року ХІІІ міжнародна науково-практична конференція
«Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування – Європейський досвід - Геосфера-2018»
24-27 квітня 2018 року ІV Міжнародна науково-практична конференція «Україна-ЄС: сучасні технології, економіка, право»
Інформаційний лист
16-17 травня 2018 року V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина»
Інформаційний лист
Програма
11-12 квітня 2018 року Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених  «Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі»
Інформаційний лист
Програма конференції
Розклад засідання секцій
Збірник тез.
11-12 квітня 2018 року Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Юність науки – 2018:  соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства»
Інформаційний лист
Інформаційний лист (рос)
Розклад засідання секцій
Збірник тез. Ч1.
Збірник тез. Ч2.
14 грудня
2017 року
December 14, 2017
VI Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»
VI International Research and Practice Conference of Students, Postgraduates and Young Scientists «Innovative Development of Information Society: Economic and Managerial, Legal and Sociocultural Aspects»
Запрошення,
Приглашение
Invitation
Програма
Збірник матеріалів
1 грудня
2017 року
Перша Науково-практична конференція обдарованої учніської та студентської молоді "НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА"
Детальніше
5 грудня
2017 року
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція „СТАТИСТИЧНЕ ТА ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІКИ І СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ”
Запрошення,
Приглашение
Invitation
ЗАЯВКА-відомості про автора
ЗАЯВКА-информация об авторе
APLIKACJA-wiadomości o autorze
APPLICATION-information about the author
Статистичне та експертно-аналітичне забезпечення управління сталим розвитком економіки і соціальної сфери. Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Чернігів, 5 грудня 2017 року. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 122 с.
Презентація до доповіді канд. екон. наук Т.І. Лумпової «Передумови формування репозитарію метаданих для реалізації моделі загальної архітектури процесу статистичного виробництва»
Рецензії-рекомендації на роботи учасників, які на дату проведення наукового заходу не мали наукового ступеню.
27 листопада
2017 року
ІIІ Міжнародна науково-практична конференція: “Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку”
Запрошення,
Приглашение
Invitation
Збірник тез
01 - 03 листопада
2017 року
ХVІІ Міжнародна науково–практична конференція «МАШИНОБУДУВАННЯ ОЧИМА МОЛОДИХ: ПРОГРЕСИВНІ ІДЕЇ – НАУКА – ВИРОБНИЦТВО»
Запрошення
Програма
Збірник тез
26 - 29 червня
2017 року
ДВАНАДЦЯТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ “Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС ’2017”
Запрошення,
Приглашение
Invitation
Заявка
Докладніше про конференцію
Збірник тез
17-18 травня
2017 року
IV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів «Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина»
Інформаційний лист
Програма,
24 - 27 квітня
2017 року
СЬОМА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ»
Докладніше про конференцію
Програма,
26-27 квітня
2017 року
Міжнародна науково-практична конференція «Юність науки – 2017: соціально- економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства»
Інформаційний лист
Програма конференції
Збірник тез

19-20 квітня
2017 року
Всеукраїнська науково-практична конференція «Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі»
Інформаційний лист
Програма
Збірник тез

7-8 квітня
2017 року
Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогіка здоров’я»
4 квітня
2017 року
ІІ Міжнародна науково-практична конференція „СТАТИСТИЧНЕ ТА ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІКИ І СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ”
Докладніше про конференцію
Програма конференції
Колективна монографія за матеріалами конференції
Матеріали конференції в системі вебінарів ЧНТУ
3-7 квітня
2017 року
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Україна – ЄС. Сучасні технології, економіка та право».

23 грудня
2016 року
V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»
Запрошення
Invitation
Приглашение
Програма конференції,
Збірник тез
30 листопада
2016 року
IІ Міжнародна науково-практична конференція: “Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку”
Запрошення,
Приглашение,
Invitation,
Збірник тез,
27червня -
1 липня
2016 року
Одинадцята міжнародна науково-практична конференція «Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС’2016»
Запрошення,
Приглашение,
Invitation,
Програма,
Збірник тез,
19-20 травня
2016 року
ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина»
Інформаційний лист
Травень
2016 року
Всеукраїнська конференція "Вільне програмне забезпечення (ВПЗ) в освіті, науці, бізнесі"
Травень
2016 року
Міжнародна науково-практична конференція "Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування - європейський досвід - ГЕОСФЕРА-2016"
18-19 травня
2016 року
Всеукраїнська конференція "Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі"
Інформаційний лист
Програма
Розклад засіданнь секцій та підсекцій
Збірник тез
18-19 травня
2016 року
Міжнародна науково-практична конференція «Юність науки – 2016: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства»
Збірник тез.Ч1.
Збірник тез.Ч2.
Збірник тез.Ч3.
Збірник тез.Ч4.
Збірник тез.Ч5.
Збірник тез.Ч6.
Збірник тез.Ч7.
Інформаційний лист
Information Letter
Програма
Розклад засіданнь секцій та підсекцій
25-29 квітня
2016 року
VІ міжнародна науково-практична конференція "Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем"
Інформаційний лист
Програма конференції
Тези конференції
20-22 квітня
2016 року
Друга міжнародна науково-практична конференція «Україна – ЄС. Сучасні технології, економіка та право»
11 грудня
2015 року
I Міжнародна науково-практична конференція: “Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку”
Запрошення,
Приглашение,
Invitation,
Збірник тез .
5 грудня
2015 року
Міжнародна науково-практична конференція „Статистичне забезпечення управління сталим розвитком економіки та соціальної сфери”
Запрошення,
Приглашение,
Invitation
Збірник тез.
21 грудня
2015 року
IV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція студентів і молодих учених «Інноваційний розвиток і транскордонна безпека: економічні, екологічні та гуманітарні аспекти»
Інформаційний лист,
Информационное письмо,
Програма
Збірник тез
22-26 червня
2015 року
Десята міжнародна науково-практична конференція «Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС’2015»
Детальніше >>
Програма>>
Тези>>
26-28 травня
2015 року
ХI Міжнародна науково-практична конференція «Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування – Європейський досвід»
19-21 травня
2015 року
V міжнародна науково-практична конференція «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем»
Запрошення
Програма
Тези
14-15 травня
2015 року
Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих учених «Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина»
Запрошення
15 травня
2015 року
Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих учених «Вільне програмне забезпечен¬ня (ВПЗ) в освіті, науці, бізнесі»
Запрошення та вимоги до тез>>
Збірник тез
28 квітня
2015 року
Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих учених «Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі»
Запрошення>>
Програма>>
Тези доповідей>>
23-24 квітня
2015 року
V Міжнародна студентська науково-практична конференція «Юність науки –2015: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства»
Інформаційний лист>>
Програма>>
Збірник тез,архів rar>>
21 січня
2015 року
Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми громадянського поступу українського суспільства: філософсько-правові та соціально-психологічні аспекти»
Програма>>
16 грудня
2014 року
ІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ "ІІнноваціійний розвиток іі транскордонна безпека: економіічніі,, екологіічніі,, правовіі та соцііокультурніі аспекти"
Програма>>
Збірник тез>>
21 листопада
2014 року
Всеукраїнська наукова конференція "Бухгалтерський облік, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку"
Запрошення >>
5-6 листопада
2014 року
Міжнародна науково-практична конференція "Фінансово--економічна стратегія розвитку в умовах євроінтеграційних процесів: аспекти сталості та фінансової безпеки"
Заявка на участь
Програма
Збірник матеріалів. Ч.1
Збірник матеріалів. Ч.2
червень
2014 року
Міжнародна конференція "Імперативи розвитку суспільно - економічних систем в умовах глобалізації"
23-26 червня
2014 року
Міжнародна конференція "Математичне та імітаційне моделювання систем (МОДС 2014)"
Детальніше про конференцію >>
Тези >>
19-21 травня
2014 року
Міжнародна конференція "Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем"
Детальніше>>>
Тези>>>
29 квітня- 2 травня
2014 року
Міжнародна конференція "Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування - Європейський досвід" Прага (Чехія)
Травень
2014 року
Вільне програмне забезпечення в освіті, науці, бізнесі
Міністерство освіти і науки України
Детальніше>>>
Запрошення>>>
Тези >>
22-23 травня
2014 року
Проблеми захисту прав та інтересів людини і громадянина
Міністерство освіти і науки України Детальніше>>>
Тези>>>
23-24 квітня
2014 року
Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі
Міністерство освіти і науки України, Мала академія наук України
Запрошення >>>
Вимоги до тез >>>
Робота секцій>>>
Програма>>>
Збірник тез>>>
18-19 квітня
2014 року
Юність науки. Теорія і практика соціально-економічного розвитку суспільства в умовах глобалізації
27 березня
2014 року
"ШЕВЧЕНКІВСЬКІ ЧИТАННЯ" Всеукраїнський міждисциплінарний семінар, присвячений 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка
Матеріали семінару, pdf
28 лютого- 1 березня
2014 року
Всеукраїнська наукова конференція "Компетентнісно-діяльнісні технології навчання іноземної та рідної мови у середній і вищій школі"
25-26 жовтня
2013 року
Всеукраїнська науково-практична конференція "Бухгалтерський облік, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку"
Запрошення
24-28 червня
2013 року
Міжнародна наукова конференція «Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС’2013». Співорганізатори Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Чернігівський державний технологічний університет, Національна Академія наук України, Інститут проблем математичних машин та систем НАН України, Глінвордський університет, Уельс, Великобританія, Технічний університет Лодзі, Польща, Інститут прикладної математики ім. М.В. Келдиша РАН, Росія, Гомельський державний університет ім. Ф. Скорини , Білорусь, Полтавський Національний технічний університет ім. Ю.Кондратюка
Детальніше про конференцію >>
Програма конференції
Тези конференції
23-24 травня
2013 року
Всеукраїнська наукова конференція «Соціальна робота та сучасність: тенденції, виклики, перспективи»
Програма конференції.pdf >>
Iнформаційний лист.pdf >>
Резолюція конференції.pdf >>
Детальніше про конференцію >>
23-24 травня
2013 року
Всеукраїнська науково-практична конференція “Вільне програмне забезпечення в освіті, науці, бізнесі”
Детальніше про конференцію >>
16 – 17 травня
2013 року
Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина»
Вимоги щодо оформлення тез та статей >>
Запрошення на конференцію.doc >>
16-17 травня
2013 року
Всеукраїнська наукова конференція «Підвищення ефективності роботи електричних мереж»
Вимоги щодо оформлення тез та статей >>
Запрошення на конференцію.doc >>
14-16 травня
2013 року
Міжнародна наукова конференція «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем». Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Чернігівський державний технологічний університет, Компанія OERLIKON BARMAG GmbH, Німеччина, Інститут інформаційно-діагностичних систем, Україна, Національний авіаційний університет, Україна, Гомельський державний технічний університет ім. П.О. Сухого, Білорусь
Детальніше про конференцію >>
16-17 квітня
2013 року
Всеукраїнська науково-практична конференція «Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі»
Вимоги щодо оформлення тез >>
Запрошення >>
Робота секцій>>
Програма>>
Тези гуманітарні науки>>
Тези технічні таекономічні науки>>
22-23 лютого
2013 року
Всеукраїнська науково-практична конференція "КОМПЕТЕНТНІСНА ПАРАДИГМА РОЗВИТКУ МОВНОЇ ОСВІТИ У СЕРЕДНІЙ І ВИЩІЙ ШКОЛАХ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ", Україна, Чернігів Програма конференції>>
25-26 жовтня
2012 року
Всеукраїнська науково-практична конференція "Підвищення ефективності роботи електричних мереж напругою 0,38-110 кВ "
Cпіворганізатори заходу: Міністерство енергетики та вугільной промисловості, НЕК «Укренерго», ПАТ «Чернігівобленерго», Інститут електродинаміки НАНУ
19-21 вересня
2012 року
XIII міжнародна науково-технічна конференція АС ПГП "Промислова гідравліка та пневматика "
Cпіворганізатори заходу: Асоціація спеціалістів промислової гідравліки та пневматики, Національний авіаційний університет, ПАТ «Київське центральне конструкторське бюро арматуробудування», Інженерна академія України, Чернігівське відділення ПАТ «САН ІнБев Україна»
Програма конференції>>
25-28 червня
2012 року
Міжнародна науково-практична конференція "Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС’2012 "
Cпіворганізатори заходу: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національна Академія наук України, Академія технологічних наук України, Інститут проблем математичних машин і систем (ІПММС) НАН України, Глінвордський університет, м. Рексхем, Великобританія, Технічний університет Лодзі, Польща, Інститут прикладної математики ім. М.В. Келдиша РАН, м. Москва, Росія, Гомельський державний університет ім. Ф. Скорини, Білорусь, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка,
Для участі у конференції просимо Вас до 10 червня 2012 року подати тези доповідей і заявки на участь у конференції.
Детальніше про конференцію >>
Збірник тез доповідей (8 Mb)>>
22-23 травня
2012 року
Міжнародна науково-практична конференція "Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем"
Cпіворганізатори заходу: Інститут інформаційно-діагностичних систем, Національний авіаційний університет, OERLIKON BARMAG GmbH,ВАТ «БАХ-Инжиниринг».
Детальніше>>
10-11 травня
2012 року
Науково-практична конференція "Вільне програмне забезпечення в освіті, науці, бізнесі"
Cпіворганізатор заходу: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Детальніше>> Програма конференції >>
19-20 квітня
2012 року
Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ І НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ"
Вимоги щодо оформлення тез доповідей
Програма конференції>>
ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ Том 1 Технічні та економічні науки
ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ Том 2 Гуманітарні науки

19-20 квітня
2012 року
Міжнародна науково-практична конференція "Виклики та стратегічні орієнтири розвитку людського потенціалу державного управління"
Cпіворганізатори заходу: Національне агенство з питань державної служби, Головне управління державної служби України
Детальніше >>
23-24 грудня
2011 року
Міжнародна науково-практична конференція«Розвиток людського потенціалу у системі державної служби».
Детальніше про конференцію>>
29–30 листопада
2011 року
Науково-практичний семінар «Державна політика впровадження електронного урядування (на прикладі територіальної громади м. Славутича)».
Детальніше про семінар>>
18 - 20 жовтня
2011 року
Щорічна науково-методична конференція "СУЧАСНІ АСПЕКТИ ІНЖЕНЕРНОЇ ОСВІТИ" .
Детальніше про конференцію >>
27-28 жовтня
2011 року
2 науково-практична конференція
"ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ",
Україна, м. Чернігів
.
Для участі у роботі конференції необхідно надіслати заявку та статтю (тези доповіді) у термін до 17 жовтня 2011 р.
Детальніше про конференцію >>
27-30 червня
2011 року
ШОСТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
"МАТЕМАТИЧНЕ ТА ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ. МОДС ’2011",
Україна, м. Чернігів
.
Для участі у конференції просимо Вас до 20 травня 2011 року подати заявки на участь у конференції.
Детальніше про конференцію >>
14-16 червня
2011 року
Міжнародна науково-практична конференція “Виклики та стратегічні орієнтири розвитку людського потенціалу державного управління”
Україна, Чернігівська область, м. Новгород-Сіверський .
Для участі у конференції просимо Вас до 3 червня 2011 року подати заявки на участь у конференції.
Детальніше про конференцію >>
19-20 травня
2011 року
Друга науково-практична конференція
"Вільне програмне забезпечення в освіті, науці і бізнесі" .
Детальніше про конференцію >>
17-19 травня
2011 року
Перша міжнародна науково-практична конференція
«Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем» .
Детальніше про конференцію >>
27-28 квітня
2011 року
Науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ І НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ».
Для участі у конференції просимо Вас до 15 квітня 2011 року надати тези доповідей.

Тези доповідей

ОГОЛОШЕННЯ