ua en

Перелік наукових конференцій здобувачів вищої освіти та молодих учених МОН України на 2020 рік

Конференції  університету   у переліку

 • 1. Міжнародна науково-практична конференція «Юність науки – 2020: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку  суспільства» (с. 40, п.97 у переліку).
 • 2. Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та  соціокультурні аспекти» (заочна участь)  (с. 90, п.224 у переліку).
 • 3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі»  (с. 144, п. 392 у переліку).
 • 4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина» (с. 156, п. 424 у переліку).

Завантажити перелік конференцій

ПЕРЕЛІК  наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі  МОН  України на 2020 рік

Конференції  університету  у переліку

 • Інтернет-конференція  «Екологістика, рециклінг і поводження з відходами» (с.335, п.103 у переліку)
 • Міжнародна науково-практична конференція «Безпека ресурсів інформаційних систем (Information Systems Security Recources)»  (с. 39, п. 109, у переліку).
 • Х Міжнародна науково-практична конференція  «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС-2020)»  (с. 58, п.163 у переліку).
 • ХV Міжнародна науково-практична конференція «Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС ’2020» (с. 113, п.306 у переліку)
 • ХVI Міжнародний форум – ГЕОСФЕРА (с. 150, п. 418 у переліку).
 • VІ Міжнародна науково-практична конференція «Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку»  (с. 196, п. 546 у переліку)
 • I Міжнародна науково-практична конференція «Новітні технології сучасного суспільства. НТСС 2020» (с. 205, п.573 у переліку)

Завантажити перелік конференцій

Перелік проведення наукових конференцій з проблем вищої освіти у 2019 році.


ПЕРЕЛІК МІЖНАРОДНИХ ТА ВСЕУКРАЇНСЬКИХ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ У 2019 РОЦІ


Перелік міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій здобувачів вищої освіти і молодих учених у 2018 році

Перелік проведення наукових конференцій з проблем вищої освіти у 2018 році.


Перелік міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій здобувачів вищої освіти і молодих учених у 2017 році

Перелік проведення наукових конференцій з проблем вищої освіти у 2017 році.

ОГОЛОШЕННЯ